CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trường Đại học Ngoại thương
Thân thiện - Chuyên nghiệp - Vì sinh viên

Góc NCKH

May 13, 2022

Khoảng trống nghiên cứu (Research Gap)

Định nghĩa: Khoảng trống nghiên cứu là một chủ đề hoặc lĩnh vực mà thông tin bị thiếu hoặc không đủ, gây ra hạn chế khả năng đưa ra kết luận cho một câu hỏi. […]
May 4, 2022

Cách đọc tài liệu tham khảo trong nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một kỹ năng rất cần thiết đối với sinh viên hiện nay. Để tạo nên thành công cho công trình nghiên cứu của mình chắc chắn bạn phải đọc […]
May 1, 2022

Chọn đề tài nghiên cứu như thế nào?

Việc chọn một đề tài nghiên cứu hợp lý có thể mang tính quyết định đến quá trình nghiên cứu của các bạn sinh viên. Trong quá trình tìm đề tài, sinh viên có thể […]
//]]>