Lunch talk

July 13, 2018
LUNCH TALK: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

Lunch Talk: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học

LUNCH TALK: CHIA SẺ KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC   Vào ngày 15/12/2017, tại hội trường D202 – tầng 2 nhà D, ĐH Ngoại thương, Hà Nội, CLB Sinh viên nghiên cứu khoa học […]
//]]>