Kĩ năng NCKH

July 13, 2018

Thu thập dữ liệu sơ cấp bằng phương pháp quan sát

THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT   1. Định nghĩa Quan sát là phương pháp tri giác có mục đích, có kế hoạch một sự kiện, hiện tượng, quá trình […]

Em có muốn trở thành một phần của YRC?

X
//]]>