BAASANA 2018

July 12, 2018

Hội thảo quốc tế BAASANA 2018: “Toàn cầu hóa, sáng tạo, quản trị và phát triển bền vững”

Trong hai ngày 15 và 16 tháng 5 năm 2018,  Câu lạc bộ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học trường Đại học Ngoại thương (YRC FTU) vinh dự được tham gia hỗ trợ trường ĐHNT […]
//]]>