July 15, 2018

[For K54] YRC chính thức Tuyển thành viên thế hệ thứ 23

Đã ai nói với bạn rằng, mỗi chúng ta đều là một tinh cầu riêng biệt chưa? Mỗi chúng ta là một tinh cầu nhỏ hình thành từ những nguyên tố khác nhau, đều mang […]
July 15, 2018

[FOR K55] YRC chính thức Tuyển thành viên Thế hệ 24

Đã ai nói với em rằng, tất cả chúng ta đều là một miếng ghép trong bộ xếp hình LEGO – một thế giới của sự sáng tạo và niềm vui vô hạn chưa? Mỗi […]
//]]>