July 13, 2018

Thể lệ cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2017”

THỂ LỆ CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI “SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2017″ (Để xem thể lệ đầy đủ mời bạn click vào link: //goo.gl/SRDwEl) I. CÁC QUY ĐỊNH CỦA CUỘC THI 1. Các […]
July 13, 2018

Buổi học số 1 – SVNCKH 2017: Kết cấu đề tài nghiên cứu khoa học

  Vậy là Buổi học 1 trong chuỗi training của cuộc thi SVNCKH 2017 với nội dung “Kết cấu đề tài nghiên cứu khoa học” đã diễn ra thành công trong không khí sôi nổi […]
//]]>