July 13, 2018

Tọa đàm “Start to change” – Phát súng mở đầu cho cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016”

  Tối ngày thứ năm ngày 03/03/2016, Tọa đàm “START TO CHANGE – BẮT ĐẦU ĐỂ THAY ĐỔI” – phát súng mở đầu cho cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học 2016” do CLB […]
//]]>