Khóa học Nghiên cứu cơ bản

July 20, 2018
Giai đoạn 1 khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course

Tổng kết giai đoạn 1 khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course

Tổng kết giai đoạn 1 khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course Trong tháng Năm vừa qua, CLB Sinh viên Nghiên cứu Khoa học – ĐH Ngoại Thương (YRC FTU) đã tổ […]
July 20, 2018

Giới thiệu các đơn vị bảo trợ chuyên môn khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course

Giới thiệu các đơn vị bảo trợ chuyên môn khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course Ngoài đơn vị bảo trợ là Phòng Quản lí Khoa học Đại học Ngoại thương, Khoá […]
July 18, 2018

Giới thiệu khóa học Nghiên cứu cơ bản – Young Researcher’s Course

  Nhằm nâng cao kiến thức cơ bản và tổng quan về NCKH cho sinh viên của Đại học Ngoại thương, YRC đã tiến hành tổ chức Khoá học nghiên cứu cơ bản – Young […]
//]]>