Danh sách đề tài kết nối

November 13, 2020

Kết nối #31: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

Cô Vũ Thị Hạnh, Giảng viên Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế trường Đại học Ngoại Thương đang tuyển sinh viên tham gia hỗ trợ dự án nghiên cứu sau. Nội dung dự […]
September 28, 2020

Kết nối #30: Tuyển trợ lý/thực tập sinh cho dự án nghiên cứu

Cô Lê Thu Hằng, Giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương đang tuyển trợ lý/thực tập sinh cho dự án Business and Data Analytics tại Công ty đào tạo và […]
September 28, 2020

Kết nối #29: Tuyển dụng các vị trí nghiên cứu

Hiện tại, trung tâm nghiên cứu Centre for Responsible Banking and Finance (CRBF) đang cần tuyển ứng viên cho một số vị trí nghiên cứu, cụ thể: Lĩnh vực tuyển dụng: Kinh Tế và Phát […]
July 18, 2020

Kết nối #28: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

July 14, 2020

Kết nối #26 và #27: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

June 30, 2020

Kết nối #24: Tuyển sinh viên hỗ trợ nghiên cứu đề tài

June 30, 2020

Kết nối #25: Tuyển nghiên cứu sinh

June 30, 2020

Kết nối #23: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

October 22, 2019

Kết nối #20: Tuyển trợ lý nghiên cứu cho dự án nước ngoài

August 31, 2019

Kết nối #19: Tuyển sinh viên tham gia hỗ trợ dự án hưởng lương

August 24, 2019

Kết nối #18: Tuyển khảo sát viên dự án nghiên cứu

August 24, 2019

Kết nối #16: Tuyển trợ lý nghiên cứu hưởng lương

//]]>