Danh sách đề tài kết nối

July 18, 2020

Kết nối #28: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

July 14, 2020

Kết nối #26 và #27: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

June 30, 2020

Kết nối #24: Tuyển sinh viên hỗ trợ nghiên cứu đề tài

June 30, 2020

Kết nối #25: Tuyển nghiên cứu sinh

June 30, 2020

Kết nối #23: Tuyển sinh viên hỗ trợ dự án nghiên cứu

October 22, 2019

Kết nối #20: Tuyển trợ lý nghiên cứu cho dự án nước ngoài

August 31, 2019

Kết nối #19: Tuyển sinh viên tham gia hỗ trợ dự án hưởng lương

August 24, 2019

Kết nối #18: Tuyển khảo sát viên dự án nghiên cứu

August 24, 2019

Kết nối #16: Tuyển trợ lý nghiên cứu hưởng lương

August 22, 2019

Kết nối #14: Tuyển dụng nhân viên nghiên cứu

July 19, 2019

Kết nối #13: Tuyển sinh viên viết bài nghiên cứu đăng tạp chí quốc tế

July 17, 2019

Kết nối #12: Tuyển sinh viên hỗ trợ đề tài NCKH cấp Bộ

Kết nối #12: Tuyển sinh viên hỗ trợ đề tài NCKH cấp Bộ   Cô Tăng Thị Thanh Thuỷ, giảng viên khoa Quản trị kinh doanh đang cần tìm 02 sinh viên tham gia hỗ […]
//]]>