CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Góc NCKH

April 5, 2019

PHONG CÁCH TRÍCH NGUỒN HARVARD

PHONG CÁCH TRÍCH NGUỒN HARVARD   Trong một đề tài nghiên cứu khoa học (NCKH), trích nguồn là một công đoạn rất quan trọng nhằm bày tỏ sự tôn trọng của nhà nghiên cứu đối […]
April 5, 2019

Kho dữ liệu đề tài cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Ngoại thương

KHO DỮ LIỆU ĐỀ TÀI CUỘC THI SVNCKH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG “Tôi có thể nhìn xa trông rộng hơn người khác, là vì tôi đứng trên vai người khổng lồ” Isaac Newton.   […]
April 3, 2019

VĂN PHONG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VĂN PHONG TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giảng viên Vũ Hoàng Nam               A, Các nguyên tắc về văn phong trong NCKH  I, Xác định người đọc của mình Trả […]
//]]>